Behandling

Samtaleterapi

Jeg tilbyder behandling til personer i sorg og krise eller personer som er ramt af stress eller har lette til moderate angst og depressionstilstande.

Samtaleterapi handler om at blive klogere på sig selv, sine tanker, følelser, handlinger og værdier, for derved at kunne tage de valg i livet, der er rigtige for dig. Gennem livet indlærer  vi bestemte tanke- og handlemønstre, som vi knap nok er bevidste om og i nogle situationer kan disse mønstre blive uhensigtsmæssige og skadelige for vores trivsel. Andre gange når livet er svært, rækker de tanke- og handlemønstre som tidligere har været tilstrækkelige til at håndtere problemer med, ikke længere til, og der vil være behov for at lære nye strategier.

Mange af os lever et travlt liv, hvor vi ikke levner meget tid til at mærke os selv, og der kan være en opgave i overhovedet at mærke efter; hvad vil jeg? Hvad er vigtigt for mig? Og hvordan bevæger jeg mig i den retning? Nogle har været gode til at pakke følelserne væk – de svære, konfliktfyldte eller ”forkerte” følelser, og har brug for at komme i kontakt med og acceptere disse sider af sig selv, så de ikke behøver at undgå dem. Mange føler, at de burde tage sig sammen, og bare komme videre… og bider i sig, i stedet for at bide fra sig. I samtalerne tager vi udgangspunkt i det problem som er vigtigt for dig, og vi tilpasser samtalerne efter dine behov.

Jeg bruger elementer fra forskellige terapeutiske metoder hvor jeg finder det meningsgivende, herunder intensiv dynamisk korttidsterapi, medfølelsesfokuseret terapi og kognitiv terapi.

Ved første samtale vil jeg spørge ind til dine vanskeligheder og hvad du ønsker at arbejde med. Jeg vil også spørge lidt ind til din livshistorie. På den baggrund lægger vi sammen en plan for behandlingen. Det kan være en fordel i starten at mødes en gang om ugen for at komme godt i gang.

Tidsbestilling på mail@jannejohansen.dk